எம் தமிழ்

உறவுகளே
அடுத்த
தலைமுறையை
ஆற்றலுள்ள
தமிழர்களாக
மேலெழ வழி
அமைப்போம்.


ஒரே நாளில்
300
திருக்குறள்
படிக்க
இன்றைய நாள் :
2021. இன்றைய நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும்.
பொள்ளாச்சி
நசன்
.. .. ..
காணச்
...

தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்கள்
தமிழம்.வலை கீழுள்ள 5 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ் வளர்க்கப் பாடுபட்டவர்களின் படங்கள்,/ மழலையர்களுக்கான தமிழ்ப் பெயர்கள்,/ தமிழரின் நெஞ்சு நிமிர்த்துகிற தமிழ்ப் படைப்பாக்கங்கள்,/ எனக்கு வந்த நூல்களின் அறிமுகங்கள்,/ ஈர்ப்புடைய புகைப்படங்கள்,/ தமிழை முதன்மைப் படுத்துகிற ஓவியங்கள்,/ நேரலை காட்சிகள்/ வியப்பிற்குரிய அரிய பதிவுகள்,/ தமிழுக்கான கணினிப் பதிவுகள்,/
பழைய, (1903 ஆம் ஆண்டு முதல்) சிற்றிதழ்களின் பட்டியல்,/ கடந்த பத்தாண்டுகளில் வந்த சிற்றிதழ்களின் பட்டியல்,/ சிற்றிதழ்ச் செய்தி இணைய இதழ் ( 2003 இல் தமிழம்.வலை வெளியிட்டவை ),/ சுவைத்த பக்கங்கள் ( 2003 லிருந்து சிற்றிதழ்களில் படித்துச் சுவைத்தவை ),/ தற்பொழுது வருகிற சிற்றிதழ்களின் முகவரிகள்,/ எமது நூலகத்தில் ( அ முதல் வி வரையுள்ள இதழ்களின் பெயர்ப் பட்டியல் ),/ தமிழ்ச் சிற்றிதழாளர்களின் பட்டியல்,/
300 குறள்படிக்க / Learn Tamil through English - (Online) இணையவழிப் பாடங்கள்./ இணையத்தில் உள்ள அகராதிகள் / PDF உருவாக்க/ தமிழ்கற்பிக்கும். 32 அட்டைகள் பெற/ இறுவட்டு பெற,
இயங்குகிற பிறதளங்களின் பட்டியல் /
Thamizh Teaching Cards.
தமிழ் கற்பிக்க உதவும் 32 அட்டைகளின் படவடிக் கோப்பு பெற இங்கே
கல்வி தொடர்பாக நான் கண்டறிந்தவை காணச்
வானவியல்
பதினெண் சித்தர்கள்
Updated on 11- 06 -2021 .... mail ID : pollachinasan@gmail.com, skype ID : pollachinasan1951, mobile : 97 88 55 20 61, : WhatsApp : 8667 421 322.