எனது BSNL தொடர்பு எண் 97 88 55 20 61, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் தமிழ் படிக்கத் தடுமாறுபவர்கள் இருக்கிறார்களா? இருந்தால் 9788552061 எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்.