ஒரே நாளில்
300
திருக்குறள்ஒரே
நாளில்
300
திருக்குறள்

24 மணி
நேரமும்
இசை
மழை
இன்றைய நாள்... 2015. ஒவ்வொரு நாளும் புதிய செய்திகளும், பட்டியலும் இணைக்கப்படுகின்றன.
தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்கள்

தமிழம்.வலை கீழுள்ள 5 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ் வளர்க்கப் பாடுபட்டவர்களின் படங்கள்,/ மழலையர்களுக்கான தமிழ்ப் பெயர்கள்,/ தமிழரின் நெஞ்சு நிமிர்த்துகிற தமிழ்ப் படைப்பாக்கங்கள்,/ நூல்களின் அறிமுகங்கள்,/ ஈர்ப்புடைய புகைப்படங்கள்,/ தமிழை முதன்மைப் படுத்துகிற ஓவியங்கள்,/ நினைவில் நிழலாடும் குறும்படங்கள்,/ நேரலை/ வியப்பிற்குரிய அரிய பதிவுகள்,/ தமிழுக்கான கணினிப் பதிவுகள்,/ காணொளிகள்,/ பாண்டியன் பக்கம் (சொல் ஆய்வு),
பழைய, (1903 ஆம் ஆண்டு முதல்) சிற்றிதழ்களின் பட்டியல்,/ கடந்த பத்தாண்டுகளில் வந்த சிற்றிதழ்களின் பட்டியல்,/ சிற்றிதழ்ச் செய்தி இணைய இதழ் ( 2003 இல் தமிழம்.வலை வெளியிட்டவை ),/ சுவைத்த பக்கங்கள் ( 2003 லிருந்து சிற்றிதழ்களில் படித்துச் சுவைத்தவை ),/ தற்பொழுது வருகிற சிற்றிதழ்களின் முகவரிகள்,/ எமது நூலகத்தில் ( அ முதல் வி வரையுள்ள இதழ்களின் பெயர்ப் பட்டியல் ),/ தமிழ்ச் சிற்றிதழாளர்களின் பட்டியல், தமிழ் எழுத்தாளர்கள்.
தமிழ்க் கல்வி ( 30 நாள்களில் தமிழ் ),/ Learn Tamil through English - (Online) இணையவழிப் பாடங்கள்./ இணையத்தில் உள்ள அகராதிகள் / PDF உருவாக்க/ தமிழ்கற்பிக்கும். 32 அட்டைகள் பெற/ இறுவட்டு பெற,
தமிழம்.வலையின் பாதுகாக்கப்பட்ட பட்டியல் (31,000 pdf)/ தமிழம்.வலை.. நூல்கள்/ இதழ்கள்/, உலக அளவில் பாதுகாக்கப்பட்ட நூல்கள் பட்டியல்/, இதழ்கள் பட்டியல்/, இதழ்களின் எண்ணிக்கை, வலையில் பி (ப) டித்தவை.
Thamizh Teaching Cards.
தமிழ் கற்பிக்க உதவும் 32 அட்டைகளின் படவடிக் கோப்பு பெற இங்கே
நான் கண்டறிந்தவை


வரலாறு இதுதான்
பதினெண் சித்தர்கள்
pollachinasan@gmail.com, skype ID : pollachinasan1951, mobile : 9788552061, 944 33733 58, phone: (04259) 221278, www.facebook.com/pollachi.nasan, whatsapp No: +91 97 8855 2061