திருக்குறள் இசைப்பாடல்கள்
தமிழுணர்வுப் பாடல்கள்
சித்தர் பாடல்கள்
தமிழறிஞர்களின் உரைகள்
24 மணி நேரமும்
கேட்கச்


Switch on your
SPEAKER

and
CLICK HERE
to listen our
thamizham.fm


ஒரே நாளில்
300
திருக்குறள்
படிக்க

24 மணி
நேரமும்
இசை
மழை
இன்றைய நாள்... 2015. ஒவ்வொரு நாளும் புதிய செய்திகளும், பட்டியலும் இணைக்கப்படுகின்றன.
தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்கள்

தமிழம்.வலை கீழுள்ள 5 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ் வளர்க்கப் பாடுபட்டவர்களின் படங்கள்,/ மழலையர்களுக்கான தமிழ்ப் பெயர்கள்,/ தமிழரின் நெஞ்சு நிமிர்த்துகிற தமிழ்ப் படைப்பாக்கங்கள்,/ நூல்களின் அறிமுகங்கள்,/ ஈர்ப்புடைய புகைப்படங்கள்,/ தமிழை முதன்மைப் படுத்துகிற ஓவியங்கள்,/ நினைவில் நிழலாடும் குறும்படங்கள்,/ நேரலை/ வியப்பிற்குரிய அரிய பதிவுகள்,/ தமிழுக்கான கணினிப் பதிவுகள்,/ காணொளிகள்,/ பாண்டியன் பக்கம் (சொல் ஆய்வு),
பழைய, (1903 ஆம் ஆண்டு முதல்) சிற்றிதழ்களின் பட்டியல்,/ கடந்த பத்தாண்டுகளில் வந்த சிற்றிதழ்களின் பட்டியல்,/ சிற்றிதழ்ச் செய்தி இணைய இதழ் ( 2003 இல் தமிழம்.வலை வெளியிட்டவை ),/ சுவைத்த பக்கங்கள் ( 2003 லிருந்து சிற்றிதழ்களில் படித்துச் சுவைத்தவை ),/ தற்பொழுது வருகிற சிற்றிதழ்களின் முகவரிகள்,/ எமது நூலகத்தில் ( அ முதல் வி வரையுள்ள இதழ்களின் பெயர்ப் பட்டியல் ),/ தமிழ்ச் சிற்றிதழாளர்களின் பட்டியல், தமிழ் எழுத்தாளர்கள்.
தமிழ்க் கல்வி ( 30 நாள்களில் தமிழ் ),/ Learn Tamil through English - (Online) இணையவழிப் பாடங்கள்./ இணையத்தில் உள்ள அகராதிகள் / PDF உருவாக்க/ தமிழ்கற்பிக்கும். 32 அட்டைகள் பெற/ இறுவட்டு பெற,
தமிழம்.வலையின் பாதுகாக்கப்பட்ட பட்டியல் (31,000 pdf)/ தமிழம்.வலை.. நூல்கள்/ இதழ்கள்/, உலக அளவில் பாதுகாக்கப்பட்ட நூல்கள் பட்டியல்/, இதழ்கள் பட்டியல்/, இதழ்களின் எண்ணிக்கை, வலையில் பி (ப) டித்தவை.
Thamizh Teaching Cards.
தமிழ் கற்பிக்க உதவும் 32 அட்டைகளின் படவடிக் கோப்பு பெற இங்கே
கல்வி தொடர்பாக நான் கண்டறிந்தவை காணச்

பதினெண் சித்தர்கள்
வரலாறு இதுதான்
pollachinasan@gmail.com, skype ID : pollachinasan1951, mobile : 9788552061,